Our Vision - The Bangkok Cosmetic Center

Our Vision

วิสัยทัศน์

บีเอสแอลเพื่อเป็นศูนย์ความงามที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจ

พันธกิจ

เพื่อเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจต่อจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ โดยยึดมั่นในความแพทย์ ราคายุติธรรม คุณภาพระดับโลก

  1. เป็นเจ้าแห่งคลินิกความงามอย่างไรข้อกังขา
  2. สร้างความรู้สึกผูกพันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพาร์ทเนอร์ของเรา
  3. จุดประกายความผูกพันทางใจกับคนไข้ของเรา
  4. ขยายคลินิกของเราในระดับภูมิภาค พร้อมกับทำให้แต่ละแห่งเป็นหัวใจของย่านท้องถิ่น
  5. เป็นผู้นำในการเสาะหาการให้บริการความงามอย่างมีจริยธรรมและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
  6. สร้างฐานแห่งการเติบโตที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อคลินิกของเรา
  7. บีเอสแอล คือ โมเดลธุรกิจแบบยั่งยืน
icon email